1980-  Lilly og Carl W. Friis.   Ulstrup Slot Fonden.

 

Dyrlæge Dr. med. vet. Carl W. Friis (1921 - 2004).
Lilly Friis f. Preetzmann (1925 - 2012).

 

 

Carl W. Friis drev og ejede en virksomhed i Laven (Gl. Bomholtgaard) som fremavlede mus til medicinske forsøg. Han ejede allerede Ulstrup skov og i forbindelse med at han afhændede sig sin virksomhed blev ”Ulstrup Slot” sat til salg.
I 1980 erhvervedes ”Ulstrup Slot” af Carl W. Friis og Lilly Friis. I begyndelsen af 1981 begynder man at planlægge den tiltrængte renovering af anlægget.
De fjernede delfinariet og dyrehavens bygninger og begyndte at restaurere hovedbygningen, avlsbygninger og park.  Der var et tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og restaureringsarkitekt Erik Einer Holm MAA, da hele bygningskomplekset var og er fredet.
Først i 1984 kunne de flytte ind i hovedbygningen, men restaureringen var langt fra fuldført.
I en lang række år var et antal murere og tømrer fast ansatte. Projektet viste sig at være betydeligt større end nogen havde forestillet sig.
Specielt skal nævnes tømrermester Ejler Fisbechhuus. Uden hans uvurderlige indsats ville istandsætningen af bygningerne ikke ha kunnet gennemføres.

 

Ulstrup Slot Fonden.

 

I 1990 overdrog Lilly og Carl W. Friis godset til en almennyttig fond. Fondens formål er ”at restaurere og bevare Ulstrup Hovedgårds bygninger” og ”fastholde Ulstrup Slots kulturværdi” samt ”stille lokaler til rådighed for kunstneriske og kulturelle formål”.
Familien er repræsenteret i fondsbestyrelsen sammen med udefra kommende medlemmer.

 

 

Nyt tag på den gamle "Agerrumslade" fra 1664. (År 2006)

 

Fonden fortsætter arbejdet med restaurering og vedligeholdelse, som stadigvæk er en stor opgave. Arealerne er forøgede ved køb af omkringliggende skov og mark og er i dag på ca. 650 ha.

 

På ”Ulstrup Slot” har, siden Carl W. Friis og Lilly Fris overtagelse, forskellige arrangører holdt årlige arrangementer som kunstudstillinger, koncerter, markeder, messer og selskaber.
Specielt kan nævnes Lions Club Hvorslevs traditionelle Julemarked, som første gang blev holdt i 1988 og Hvorslev Kunstforenings kunstudstillinger. Kunstforeningen arrangerede sin første udstilling i 1991  og har derefter holdt en forårs- og en høstudstilling hvert år i nordfløjens smukke ”Sal”.
En gårdbutik- og kunsthåndværksmesse har tidligere fundet sted, i september, i et flertal år.

 

Carl W. Friis døde i 2004 i en alder af 83 år og Lill Friis f. Preetzmann døde i 2012, 87 år gammel.

 

Der findes mulighed at leje ”Salen” i nordfløjen, kælder og slotsplads til udstillinger, markeder, messer og møder.

 

 

Kilder ”Historie”:
Danske Slotte og Herregårde.
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet.
Hugo Matthiessen. ” En greve”.
Østjyske herregårde.
Danske herregårde.
Rasmus Søndergaard.
L.K. Laursen. Busbjerg-Bladet. 1979.
Diplomatarium Danicum /  Breve.
Busbjerg-Bladet 2012.                                                                                        Marie Marqvard 2014.

 

Gå til top