- 1579. Oldtid og middelalder.

 

Området rundt om Ulstrup herregård har været hjemsted for mennesker i 1000-tals år. I skovene nord og nordøst for den nuværende hovedbygning findes der et antal gravhøje, som kan dateres helt tilbage til yngre sten- og bronzealder.                   


På en fundplads, tæt ved ”Slottet” har man fundet genstande (smykker, mønter, primært fra germansk jernalder og vikingetid 400-1050 e.kr) Blandt fundene er bl.a. 2 romerske denarer / sølvmønter med portrætter af kejser Antoninus Pius (138-161 e.kr) og kejser Commodus (186-187 e.kr).

 

 


Billede: Romersk denar med portrætter af kejser Antoninus Pius.

 

Mønterne er kommet til Danmark et par århundrede senere og blev handlet efter vægt. Blandt fundene kan specielt nævnes en korsfibel (brosche) fra ældre germansk jernalder (400-600 tallet e.kr), en rygknapfibel fra yngre germansk jernalder (600-800 tallet e.kr) og en arabisk mønt, (dirhem) fra 800-tallet, som vikingerne har handlet eller plyndret sig til.

 

Billede: Rhombeformet fibel.
 

Derudover bør nævnes en rhombeformet fibel i Borrestil fra tidlig vikingetid (800-tallet e.kr) og et guldbelagt hængesmykke ligeledes fra vikingetiden (900-tallet e.kr).
 

 

Ulstrup Herregård.


Ulstrup herregård kan føres tilbage til slutningen af det 14. og begyndelsen af det 15. århundrede.
Under Valdemar Atterdags og dronning Margrethe 1.´s tid levede to slægtled af herremandsfamilien Brandsen: faderen Jens og børnene Jens og Margrete (Mette).
Sønnen måtte, for gæld, pantsætte sit gods til den rige hr. Jens Nielsen (Løvenbalk), Aunsbjerg, år 1404.
Se Diplomatarium Danicum /  Breve: 1404. 13. januar.
                                                           1405. 9. april. Middelsom herredsting


To år senere kan man læse i ” Danmarks Riges Breve ” at Mette Jensdatter, med Jens Nielsen Løvenbalks godkendelse, skødede dele af Ulstrup gods til dronning Margrete.
Se Diplomatarium Danicum /  Breve: 1406. 25. maj. Ålborg


Mette måtte dog beholde 2 gårde i Ulstrup med 3 landbofæster i Vinge, på den betingelse at hendes arvinger skulle svare ledingsafgift.
Se Diplomatarium Danicum /  Breve: 1406. 10. september. Ålborg


Efter dette lysglimt sænker mørket sig atter over Ulstrup. Det eneste der findes i arkiverne, er at der blev udstedt et sandemændsbrev 1453 om skovskel mellem Ulstrup skov og Essenbæk Klosters skov. Ellers høres der intet om stedet før kong Frederik II, i 1579, skilte sig af med det ved et af de mange mageskifter, hvorved han samlede krongods omkring visse hovedslotte.

 

 

 

Gå til top