1731-1767. Istandsættelse og modernisering.


Overstaldmester, Kammerherre, Gehejmekonferensraad Greve Jørgen Scheel (1718-1786)

Til Grevskabet Scheel. Stamhus Gammel Estrup, Ulstrup m.m, Var den første som stavede slægtsnavnet Scheel i stedet for som hidtil, Skeel.


Han giftede sig første gang, 22 år gammel, med en holstensk adelsdame, Lucie von Thienen (1718-1740 ) og fik med hende sit eneste barn, sønnen Christen. Efter sin første kones død giftede han sig med Charlotte Louise von Plessen (1720-1801).


Ulstrup var nu forfaldent og 1754-1755 nedrev han vestfløjen og begyndte en istandsættelse af det gammeldags indrettede slot.


Jørgen Scheel havde bestemt Ulstrup til bolig for sin søn Christen Scheel, hvorfor han, i 1765-1767, lod det restaurere og modernisere med hjælp fra en af tidens toneangivende arkitekter G. Rosenberg.
Trappetårnet på sønderhusets gårdside blev fjernet og på dets plads blev der anbragt en fri trappe og en statelig indgangsdør.

 

                                         

 

Hoveddør med våbentavle.

 

Over indgangsdøren placeredes en tavle med det grevelige Scheelske og det Plessenske våben og derunder indskriften: I S 1767 C L V P. (Jørgen Scheel og Charlotte Louise von Plessen) 

 

 

Våbentavle med Sceelernes våben, svanerne, til venstre og von Plessens våben, tyren, til højre.

 

De gamle vinduer fjernedes og nye ”engelske vinduer” med 4 rammer i karmene sattes ind i den søndre fløjl og i den toetages ”stump” af nordfløjen.
Slotskapellet nedlægges. Altertavlen kan i dag ses i Hjorthede kirke.
Inde i sønderhuset blev der bygget store opholdsværelser i stueetagen, en smuk bred dobbelttrappe op til overetagen hvor sove- og gæsteværelser indrettedes.
Til alle værelser lavedes brede ”hollandske” døre.
Voldene blev sløjfet og voldgravene syd, vest og nord for slottet fjernet.

 

Dette nye anlæg med 3 fløje, to hjørnetårne og med kun en voldgrav mod øst svarer til det slot, som ses i dag. Da ombygningen var færdig, tilskødede den gamle greve, i 1767, sønnen Christen Scheel gård og gods.

 

 

Gå til top