Selvskovning

Ulstrup Slot har fem skove hvor vi gerne bruger selvskovere til at udføre de mindre
opgaver.

 • Ulstrup Skovene nord for Slottet.
 • Sophienlund, øst for Ulstrup by.
 • Løvskal og Skjern skov, mellem Løvskal by og Karmark Mølle.
 • Karmark skov.
 • Gl. Essendrup skov, øst for Lundalsvej.
   

Selvskovning sker i perioden 15. januar – 30. april af hensyn til vildtet / jagtsæsonen.
Det betyder også at skovet træ skal være ude af skoven senest 30. april.
Generelt gælder at selvskoveren må acceptere tildeling af blandet løv og nål, ikke løv
alene.

Lidt sammenligning:
1 kubikmeter olie modsvares af 6-7 rummeter bøg eller 8-9 rm gran.

Hvis brandeværdien i bøg sættes til 100 er den i: Eg, ask 100 / Elm 96 / Ahorn 93 /
Birk 88 / Lind 83 / Lærk 78 / Gran 67

3 m. brændekævler ved fast vej:  BØG brænde 3 m                           Kr. 600
.
                                                      BØG fraskær langs vej                  Kr. 500. 
                                                      Pris kan variere efter kvalitet og kævletykkelse. 
            
                                                      ALØ brænde 3 m                            Kr. 500.

                                                      NÅL brænde 3 m                            Kr. 400.

                        
Selvskovning:                                BØG sankebrænde i bevoksning   Kr. 350.

                                                      ALØ sankebrænde i bevoksning     Kr.300.

Priser gælder for partier over 10 rm.


Ring og forhør om andre effekter.
Alle priser er inkl. moms.

Nogle regler ved selvskovning

 • Arbejdet sker på eget ansvar, brug derfor godkendt sikkerhedsudstyr.
 • Stød skal sættes så lavt som muligt.
 • Tilbageliggende grene skal spredes ud og må ikke ligge på vej eller i grøft.
 • Nærstående træer må ikke skades ved fældning eller udkørsel.
 • Brændet skæres i 1 meters længde og stables.
Gå til top