Kontakt os for information.

 

Kontakt almen forespørgsel, selvskovning, ridekort m.m.

Holger Preetzmann. tlf: 40 25 70 62

 Mail: holger@ulstrupslot.dk

 

Kontakt vedrørende leje af lokale til event og arrangementer.

Arrangører, foreninger, teater- og musikensembler samt firmaer kan henvende sig til:

Mail: info@ulstrupslot.dk   

 

Persondatapolitik Ulstrup Slot Fonden.

Generelt:

Som led i vores opfyldelse af en eventuel indgået aftale mellem dig som kunde og vores
virksomhed Ulstrup Slot Fonden, CVR. nr. 12790570, indsamler vi personoplysninger om dig.

I dette dokument beskriver vi vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i
forbindelse med vores opfyldelse af vores aftale. Retningslinjerne er udarbejdet fra EU´s
Databeskyttelsesforordning, som fik virkning i Danmark fra den 25. maj 2018, samt den nye
databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i Databeskyttelsesforordningen og den nuværende
persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

I det efterfølgende har vi beskrevet hvilke informationer, der indsamles, herunder hvordan
oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem
du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Cookies:

Vor hjemmeside benytter kun tekniske cookies (funktions cookies), som udelukkende har det
formål at få hjemmesiden til at fungere optimalt.

Hvilke personoplysninger indsamles:

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med os.
Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer,
e-mail mv.
Oplysninger vedrørende aktie- og/eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en
fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.
  
De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt de services,
som du i henhold til vores aftale har købt hos os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale, vil blive
opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger:

Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os løber. 

Når du køber en vare eller ydelse hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation,
indtil den leverede vare eller ydelse er leveret og betalt og en eventuel fortrydelsesfrist udløbet.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet vedrørende dig og
din virksomhed i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en
periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks.
er ophørt i november 2017, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne
indtil tidligst udgangen af juni 2023, da vores regnskabsår løber fra 1. juli – 30. juni.
Når personoplysningerne ikke længere er relevante og vi ikke længere er forpligtet til at opbevare
dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig og din virksomhed blive slettet. 

Hvad bruger vi personoplysninger til:

De personoplysninger, vi indsamler om dig og din virksomhed i forbindelse med opfyldelse af
vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis
til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os, levering af varer og/eller ydelser samt fremsendelse
af faktura. 

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine
almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug
for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader
videregivelse af personoplysninger.

Retten til indsigt i dine personoplysninger:

Du har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, hvordan personoplysninger
vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.

Du er tillige berettiget til at modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til
os (dataportabilitet).
Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger:

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger:

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis
vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet
til at opbevare oplysningerne, så kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger:

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.
Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om vores behandling af
personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

Ændringer i behandling af personoplysninger:

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af
personoplysninger.
Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering.
Disse retningslinjer vil blive evalueret en gang årligt.

I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale vil vi give
dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

Kontakt:

Såfremt du ønsker adgang til dine oplysninger, der hos os er registreret om dig, skal du
rette henvendelse til direktør Jens Chr. Lauridsen via mail info@ulstrupslot.dk.

Er der registreret forkerte data eller har du andre indsigelse, skal du ligeledes rette
henvendelse til ovenstående.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette
ske til; 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Senest revideret den 6. november 2019.  
 

 

 

Gå til top