1631-1688. Ulstrup, en del af et stort godsimperium.

 

Gehejmeraad Christen Skeel ”den Rige” (1623-1688)

Til bl.a. Ulstrup, GI. Estrup, Sostrup, Ørbækgård, Skærvad og Kællinghøl, Kærstrup, Nørregård, Eskær, Rosenlund, Ravnholt, Tølløse, Orelund, Søgård og en betydelig mængde strøgods.


Christen Skeel arvede, som Jytte Brock og Jørgen Skeels eneste overlevende barn, hele godsimperiet. Han blev i 1652 gift med Birgitte Rosenkrantz (d.1677) og fortsatte og afsluttede på flere områder faderens arbejde for at gøre Ulstrup til en komplet herregård.

 

Det var ham, der øst for borggården anlagde den nuværende ladegård, hvis tre røde grundmurede længer danner en usædvanlig smuk helhed.
Den store agerumslade har årstallet 1664 på syd gavlen og på den nordre staldbygning kan jernbogstaverne CSBRK 1668 ses. (Christen Skeel. Birgitte Rosenkranz).
Den søndre staldbygning har dog inskriptionen E RABEN 1797, hvilket kan indikere at den byggedes eller ombyggedes af Grevinde Eleonora Scheel f. Raben.

 

 

Ladegården med de tre grundmurede længer.

 

Han oprettede flere hospitals- stiftelser, bl.a. byggede han Langå Hospital, som fungerede som ”pensionistbolig” for gårdens ansatte.

 

Christen Skeel forøgede omfanget af sine besiddelser betragteligt. Ulstrup Gods forøgede han med huse og gårde i Hjermind og "købte af kronen Vinge, Langaa og Thorup tiender”, så godset omfattede næsten hele Vinge og Langå-Thorup sogne samt 15 gårde og 4 huse i Vester Velling, Skjern og Hjorthede sogne. Christen Skeel, "den Rige", ansås under sin levetid for at være Danmarks rigeste mand.


Christen Skeel opholdt sig en del på Ulstrup. På en rejse fra Viborg i marts 1688 blev han stærkt forkølet og måtte gå i seng da han kom hjem til Ulstrup. Sygdommen viste sig vare dødelig og han døde på Ulstrup d. 23 marts.

 

 

 

Gå til top