1595-1631. Ulstrup, en renæssanceherregård. 

 

Rigsmarsk Jørgen Skeel (1578-1631)

”til bl.a. Ulstrup, Sostrup, Gammel Estrup, Kællinghøl, Hegnet, Skærvad og Ørbækgård "

 

Han giftede sig første gang 1607 med Kirsten Lunge, som døde 27 år gammel i barselseng.
Hans andet ægteskab i 1614 var med Jytte Brock (1595-1640), og han blev dermed den første Skeel på Gammel Estrup, som hustruen fik i bryllupsgave.

 

I 1616 blev Jørgen Skeel slået til ridder af Christian d. IV da han havde udmærket sig i Kalmar-
krigen, 1611–1613. Han blev senere, af en enig dansk adel, valgt til Rigsmarsk. Han døde i 1631,
53 år gammel, på en af sine herregårde, Hvidkilde på Fyn,


Jørgen Skeel øgede, dels ved mageskifte og dels ved køb, Ulstrup gods betydeligt og
udbyggede Christen Skeels lille gård til et renæssanceslot med fire fløje, hjørnetårne,
trappetårn og med en voldgrav rundt om det storslåede borganlæg. ( 1615-1617. )
Jørgen Skeel lod også indrettede et slotskapel  i den søndre del af østfløjen.


Det synes at have været hans mening at efterligne Chr. IV´s Frederiksborg slot. Af dette står
endnu sydfløjen og stueetagen af den nordlige fløj, de to hjørnetårne mod øst og portfløjen
med sandstensportalen.

 

 

Sandstensportalen på "Ulstrup Slot".

 

Den rigt udsmykkede sandstensportal, omkring portåbningen i østfløjens porttårn, bør specielt 
nævnes. Den blev udført af stenhugger Claus Lauritzen, fra Kolding, og er et pragteksempel på renæssancens billedhuggerkunst. På hver side om porten står to portvogtere, inspireret af den hollandske kobberstikker Hendrik Goltzius fremstillinger af de romerske helte, Horatius Cocles og Titus Manlius Torquatus.

 

Den danske adel kunne spejle sig i de romerske krigere. Deres jord og privilegier var også grundlagt på de forpligtigelser de påtog sig til landets forsvar og under renæssancen blev det populært at afbilde romerske helte i kunsten.

 

 

     

     Horatius Cocles                                                                                    Titus Manlius Torquatus.

 

 

Over portalen ses følgende indskrift: ”Psalme 116. Hvorledes skal jeg betale Herren alle hans
Velgierninger som han giør mod mig. Jeg vil paakalde Herrens Navn. Fr. Kirsten Lunge.
Jørgen Skeel til Sostrup ridder. Fr. Jytte Brock. Anno 1617”.

 

 

Se også "Om Ulstrup Slot". "Sandstensportalen".

 

 

 

 

Gå til top