1835 - 1934. Forskellige ejere.

 

Gennem resten af 1800-tallet og frem til 1934 havde Ulstrup forskellige ejere. Bl.a. kan nævnes Peter Gottlieb Kock som ejede Ulstrup fra 1835-1850. Han forbedrede jorden og skovens drift, udvidede teglværket, som fandtes på gården og anlagte et dampbrænderi i 1840.
 

 

Kort og Matrikelstyr. 1842-1899

 

Greve Jørgen Scheel, sønnesøn til den ødsle lensgreve Jørgen Scheel, som gik fallit, erhvervede atter Ulstrup herregård til familien Scheel i 1857, fra lensgreve F.M. Knuth-Knuthenborg. Han solgte dog gården til kammerherre, hofjægermester, greve Sigismund Ludvig Ahlefeldt-Laurvig i 1868.
Greve Sigismund Ludvig Ahlefeldt-Laurvig var den eneste som ejede Ulstrup en længere tid (1868-1917) efter at gården blev solgt på auktion 1835. Hans søn greve Frederik Julius Ahlefeldt-Laurvig drev Ulstrup som forpagter i en række år.
 

 

Ulstrup ca. 1900. Billede fra Hvorslevs Lokalarkiv.


Greve Sigismund Ludvig Ahlefeldt-Laurvig, som ejede Ulstrup i næsten 50 år, solgte Ulstrup, i 1917, til William Hansen, der overdrog godset til Kammerjunker Oluf Bech som døde i 1920.
I 1921 blev Ulstrup købt af Godsejer J. Laursen fra Ormstrup og Rentier S. Christian Hansen.

 

 

 

Ulstrup ca. 1900. Billede fra Hvorslevs Lokalarkiv.

 

Nu gik Ulstrup ud af Herregårdenes tal. Af det tilbagestående samlede areal på 620 ha, hvoraf 278 ha landbrugsjord, 55 ha eng og 275 skov, blev der i 1923 solgt ca. 200 ha agerjord, som blev udstykket i 32 statshusmandsbrug og 1925 blev skoven afhændet. 1928 blev avlsgården og 75 ha af jorden, samt hovedbygningens sydfløj og den sydlige del af østfløjen hen til porttårnet, solgt til N. Kjellerup. 

 

Billeder og tekst neden fra Hvorslevs Lokalarkiv:

 

 


Mandskab foran hovedbygningen 1918.
Fra venstre: Laurits Bertelsen, Evald Mortensen, Laurits ?, Aage Mortensen, (bror til Evald Mortensen),  Aage Jensen, elev Martin Klaubert fra Væth, ukendt, elev Aksel Trosdahl fra Struer, forvalter Hansen, forkarl Kristen Taul Jensen.

 

 

Grundlovsfest 1917.

Bageste række fra venstre:
1. Evald Mortensen, Ulstrup.  2. Morten Nielsen, fra Randers. 3. Aage Mortensen, Ulstrup (bror til Evald Mortensen). 4. Elev Aksel Trosdahl, fra Struer. 5 og 6 ukendte. 7. Elev Martin Klaubert, fra Væth. 8. Elev Viggo Christensen, fra Gjern.
Mellemste række, fra venstre:
1. Forvalter Rasmussen. 2. Staldkarl Marius Møller. Ulstrup. 3. Forkarl Pedersen, fra Rødkjærsbro. 4. Gartneren på Ulstrupgården. 5. Komtesse Ingeborg Ahlefeldt-Laurvig. 6, 7, 8, ukendte.
Forreste række fra venstre:
1. Husjomfru Henriksen. 2. Ukendt. 3. Knud, boende i Fasanhuset. 4. Komtesse Lyssi Ahlefeldt-Laurvig. 5. Rasmus Ravn Mortensen (bror til Evald og Aage Mortensen). 6. Inspektør Sørensens datter. 7. Komtesse Emma Ahlefeldt-Laurvig. 8. Grevens tjener. 9. Fodermester Mogens Nielsen. Ulstrup. 10. Ejner boende i Fasanhuset.

 


 

Mandskab 1917.
 


 

Fodermester Mogens Nielsen præsenterer avlstyren 1917.

                  

Gå til top