• Er du interesseret i Ulstrup Slots kulturelle potentiale? I så fald er her en fantastisk mulighed!

  Dato: 11-05-2022

  Fondens bestyrelse har drøftet, om der eventuelt findes kulturelt interesserede, der kunne tænke sig at blive delagtige i Ulstrup Slots kulturelle potentiale og starte en forening af frivillige ”Ulstrup Slots Venner”, der skulle hjælpe til med arrangementer på Ulstrup Slot.

  Ulstrup Slot ejes af en almennyttig fond, ”Ulstrup Slot Fonden”. 
  Ulstrup Slots Fondens formål er at ”vedligeholde de fredede bygningerne og anlæg samt stille lokaler til rådighed for kulturelle formål”.
  På slottet arrangeres årligt et antal arrangementer – f.eks. ensembler, som afholder koncerter, og teaterforestillinger, som finder sted i nordfløjens ”Riddersal”.
  Kunstforeningen ”Kunstridderne”, tidligere Hvorslev Kunstforening, holder også to årlige kunstudstillinger der, en forårsudstilling samt en høstudstilling og Lions Club Hvorslev, afholder sit traditionelle julemarked første weekend i december.
  Et andet tilbagevendende arrangement de senere år har været ”Carving by the Castle” og tidligere, i mange år, var der også en Gårdbutik- og håndværksmesse i september. 

  Indtil nu har Fondens administration forberedt koncerterne og teaterforestillingerne, men har nu på grund af andre aktiviteter sværere ved at nå det hele.
  Derfor henvender Ulstrup Slot Fondens bestyrelse sig til kulturelt interesserede, som synes at bygningerne ikke kun skal være til pynt. De skal bruges!

  Fondsbestyrelsen behøver primært hjælp til at gennemføre koncerter med mindre ensembler og kor. 
  De teaterforestillinger, der er blevet afholdt, har været arrangeret af professionelle teaterselskaber, som f.eks. Randers Egnsteater, der har egne ”roadies” som ordner med stolene inden og efter forestillingen. Det samme gør Randers Kammerorkester, når de holder koncerter i ”Riddersalen” i nordfløjen. 

  Arbejdet ved eksempelvis koncerter indebærer at sætte frem stole i ”Riddersalen” i nordfløjen, måske arrangere et blomsterarrangement og tilse, at der er lys i lysestagerne, så der bliver hyggeligt, sælge vin inden koncerten og i en eventuel pause og fjerne stolene efter koncerten.
  Publikum plejer at være interesserede i slottets historie og bygningerne, så der kan komme en del spørgsmål. For de interesserede, er der mulighed at lære om bygningernes og slottets historie. 
  Dette er en sjælden mulighed at lytte til fantastiske koncerter gratis, mødes med musikere og publikum.
  Endvidere vil foreningen have mulighed for egne initiativer og oplæg. 

  Selvfølgelig skal arrangementerne godkendes og gennemføres i samarbejde med Ulstrup Slot Fondens bestyrelse.
  I et eventuelt første prøveår foreslås, at arrangementerne maksimeres til 4 stk. 
  Der vil ikke være tale om en eksklusiv ret, da fonden fortsat kan afholde eller lade andre holde arrangementer.

  Det er også tanken, at medlemmerne i en eventuel forening ”Ulstrup Slots Venner” ville kunne få en slags ”benefit” – f.eks. kan ”Riddersalen”, i nordfløjen, eventuelt bruges til et selskab hvert år.

  Måske er du den ildsjæl, som kunne tænke sig at engagere dig og hjælpe med at fremme kulturen på Ulstrup-egnen.

  Hvis du synes, det lyder spændende, så henvend dig til Ulstrup Slot Fondens bestyrelsesmedlem Marie Marqvard på mail: marie@ulstrupslot.dk 

  På Ulstrup Slot Fondens vegne
  Marie Marqvard
  Ulstrup Slot Fonden
  Ulstrup Skovvej 20
  8860 Ulstrup

Gå til top